Qeydiyyat Daxil ol
Sayta giriş
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта
loading...
1Gun 1Azn
Reklam: 070.667-27-27
Sevgi » Ana şeirləri » Dünyada ən uca zirvədir Ana (inşa)

Dünyada ən uca zirvədir Ana (inşa)

25-11-2014, 18:43
Müəllif: CavidanMM
Baxış sayı: 112685
Şərhlər: 7516
Çap etmək
ASAQIDAKI REKLAMLARA BIR DEFE KLIK ETSENIZ BIZIM SAYTA DESDEK OLURSUNUZ TWK EDIRIK.
loading...
Deyirlər ki, ana ürəyindən qopan laylalar həyatın ən şirin təranəsidir. Bu təranənin ahəngindəki mənalar min-min arzunun səsidir. Bəlkə də ona görə bəşər var olan gündən ananın ünvanına həmişə xoş sözlər qanadlanıb. Ana o qədər ilahi və müqəddəs varlıqdır ki, vətəni də onun ismi ilə "Ana vətən" adlandırırlar. Şifahi xalq ədəbiyyatında, folklor nümunələrində, dastanlarda, bayatılarda, el nəğmələrində ana olduqca müqəddəs bir varlıq kimi vəsf olunub. Təsadüfi deyildir ki, analara ən yüksək qiyməti də Məhəmməd peyğəmbər (s.ə.s.) verib: "Cənnət anaların ayaqları altındadır". Ana haqqında atalar sözləri də çoxdur. Bu müdrik fikirlərin məna çalarlarına diqqət yetirdikdə həyatın bütün rəngləri göz önündə canlanır: "Ana qəlbi kövrək olar", "Ana ürəyi, dağ çiçəyi", "Ana səbri böyükdür", "Ana qəlbinə toxunmaq olmaz", "Ana haqqı, Tanrı haqqı", "Anadan artıq yavər olmaz", "Analı qızın işi görünər, anasız qızın dişi", "Analı qızın özü böyüyər, anasız qızın sözü". Hətta biri bəladan, ölümdən, qəzadan qurtulanda deyərlər: "Anası namaz üstə imiş".
"Kitabi-Dədə Qorqud"dan başlamış Nizaminin, Füzulinin, Xaqaninin və onlardan sonra gələn şair və yazıçıların yaradıcılığında ana mövzusu xüsusi yer tutub. Əfzələddin Xaqani anasının tərifini olduqca mənalı və təsirli qələmə alıb: "Əgər olmasaydı ana zəhməti, qazana bilməzdim heç bu şöhrəti". Məhz ananın duaları ilə iqbalının güldüyünü dilə gətirən böyük şair çox inamla, qüdrətlə bəyan edib: "Mən bütün qüvvətli düşmənlərimin yolunu ona görə kəsə bildim ki, zəif bir qarıdan (anasını nəzərdə tuturdu) qolum güc almışdı". Nizami Gəncəvinin də mərdlər yetirən, igidlər bəsləyən, Nüşabələr doğan analar haqqında söylədiyi bir fikir 800 ildən artıqdır ki, dillər əzbərinə çevrilib: "Aslanın erkəyi, dişisi olmaz". Mirzə Ələkbər Sabir də həmişə böyük ustalıqla təsdiqləyirdi ki, elmli ananın övladı kamil olar. Məmmədhüseyn Şəhriyar isə söyləyirdi ki, "...biz min aləmin yaradıcısı olsaq da, bizim hər birimizi ana yaratmış". Söz ustadlarından biri Nigar Rəfibəyli - özü də sevimli ana olan bu şairə-qadın ana-bala məhəbbətini dünyanın arzuları, insanlığın baharı adlandırırdı. Hətta elə şeirlər var ki, sanki nəsillər arasında bir körpü vasitəsidir. Bu səbəbdən də dillər əzbərinə çevrilib. Yazıldığı şəraitdən asılı olmayaraq mövzusuna görə qəlblərdə ayrıca yer tutub. Böyük dramaturq Cəfər Cabbarlının yaradıcılığında xüsusi yer tutan "Ana" şeiri illərdir ki, dilimizin əzbərinə çevrilib. Müəllifin söylədiyi kimi, cahanda elə bir qüvvə həqiqətən, yoxdur ki, insan ömrü boyu onun qarşısında təzim etsin. Amma müəllif nə gözəl deyib:

Fəqət nə güclü, zəif bir vücud var, yahu,
Ki hazıram yıxılıb xaki-payinə hər gün,
Öpüm ayağının içzlə. Kimdir o? Nədir o ?
Ana! Ana... O adın qarşısında bir qul tək
Həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir.
Onun əliylə bəla bəhrinə yuvarlansam,
Yenə xəyal edərəm bəzmi-istirahətdir.

Ana haqqında yazılan şeirlərin, hekayə və povestlərin siyahısını tutmaq istədik. O qədər geniş bir mündəricə ilə rastlaşdıq ki, zəhmətimizin lüzumsuz olduğunu anladıq. Çünki əli qələm tutan hər kəs sanki anaya olan borcunu qəlbindən gələn lətafətli sözlərlə qaytarmaq istəyib. Hüseyn Cavid haqlı olaraq söyləyirdi ki, anasız nəinki övlad, millət belə yetimdir. Abdulla Şaiqin fikrincə ata ağıl, ana da coşqun ürəkdir. Bunun ikisinin bir yerdə olması isə bəxtəvərlikdir. Səməd Vurğun isə anasız həyatı zindan adlandırıb.
Ana adı çəkilən kimi hər kəsin ürəyindən xəfif bir həsrət keçir. Yaşından-başından asılı olmayaraq laylalı günlərinə qayıdırsan. Ananın birinci rəmzi, onun iç dünyasını açan, portretini yaradan şirin laylalarıdır. Bəlkə də yeganə xalqıq ki, analarımız dünyaya gətirdiyi övladlarını layla ilə oxşayıb əzizləyiblər. Elə bizim muğamatımızın da, segahımızın da ilk notları ana laylalarından su içib. Gecənin sübhə qarışan o uzun və nəğməli yolu ana laylasıdır. Laylalar bizim ilk eşqimiz, fəxrimiz, qürurumuzdur. Hələ dünyanın adiliklərindən belə, xəbəri olmayan dilsiz körpələrin üzünə ilk təbəssümü gətirən də, onları sevindirən də, onlara xoş hisslər aşılayan da ana laylasıdır. Gecənin şirin yuxusu hamını öz cazibəsinə alıb aparanda səhərədək göz qırpmayan analar körpəsi şirin uyusun deyə beşik başında ayıq-sayıq dayanaraq layla deyir. Bu da bir ovqatdır. Əvvəlcə beşik başında analar, sonra isə beşikdəki yavrular böyüyüb vətən sərhədlərində torpağın, millətin və nəhayət, anaların keşiyini çəkir. Qəribə oxşarlıq və bağlılıqdır. Yer üzünün ilk əsgəri analardır! İlk himni də ana laylası!

Təmiz arzuların, saf ürəklərin,
Ən şirin səsidir ana laylası.
Vətənə, insana, həyata, sülhə,
Sevgi nəğməsidir ana laylası!

Elə bir bəstəkar, elə bir musiqiçi varmı ki, onun ana laylası tək möhtəşəm bir əsəri olsun?! Bütün mahnılardan artıq sevdiyimiz şirin bir nəğmədir ana laylası! Səsi ruhumuzu oyadar. Sanki bir rəssam fırçası ilə həyatın rəsmini çəkib ana laylası! Şair Əli Vəkilin qəribə bir epiteti var: "İlk ana Həvvadan yadigar qalan ana laylasıdır, ana laylası!" Bəlkə də buna görə ondakı şirinliyi, lətafəti ifadə etmək üçün yetər ki, ürəklə deyəsən: "Ən şirin, ətirli balı dünyanın ana laylasıdır, ana laylası!" İlk dil açanda da "ana" deyirik, dünyanı tərk edəndə də sön kəlməmiz "ana" olur. Ən ağrılı halımızda da "ana" çağırır, sevinəndə gözlərimiz o müqəddəs varlığı axtarır.
Təəssüf ki, analı günlərin ömrü çox da uzun olmur. Nə vaxtsa ana itkisi qapımızı döyür. Bu dərd isə çox dözülməzdir. Hətta insan özü qocalıb əldən düşənə qədər anasızlığı ilə barışa bilmir və hər kəsə taleyin bu yumruğu dəyir. Məmməd Araz bu dərdi özünə uzun illər yaxın qoymaq istəmirdi: "Hərdən inanmıram ölüm haqq ola. Ana dəfn oluna, gözəl qocala". Bu kövrək duyğuları öz poeziyasında dəfələrlə dilə gətirən Cabir Novruz görmək istəmədiyi bir halı kədərlə etiraf edirdi: "Gözüm görə-görə qocalır anam".
Ana haqqında qələmə alınan yazıların bir sarı simini də onu dəyərləndirmək, əziyyətinə, zəhmətinə həssaslıqla yanaşmaq təşkil edir. Bəzən elə övladlar var ki, onu böyüdən, ərsəyə gətirən, min bir əzabını çəkən anasına yetərincə diqqət ayırmır. Əli Kərim belələri haqqında "Qaytar ana borcunu" adlı şeirində kəskin və qətiyyətlə deyirdi:

Deyirəm ki, o boyu, buxunu qaytar geri,
Deyirəm ki, varını, yoxunu qaytar geri!
Qaytar onun borcunu,
Gülüşünü, adını, sözünü qaytar geri!
Qaytar onun borcunu, o borc sənin özünsən, özünü qaytar geri!

Şair Çingiz Əlioğlu isə bu borcu qaytarmaq üçün görün nə deyir: "Bir ana borcunu qaytarmaq üçün, taledən beş ömür alasan gərək". Tofiq Bayram isə ana qədrini bilməyənlərə üz tutaraq yazırdı:

Onu alçaldan da, ucaldan da biz,
Dərd verib vədəsiz qocaldan da biz.
Biləndə qədrini bu cahanda biz
Həmişə cavandır ana ürəyi.

Bəxtiyar Vahabzadə də gözlərinin işığını əridib yollarımıza nur çiləyən analar barəsində saysız-hesabsız poetik ərməğanlar qələmə alıb. Bu mövzuda yazılan şeirlərindən hansı ləçəyi çəksən müdrik bir fikrin əks-sədasıdır: "Əgər ana ürəyinə toxunsan, quş yuvası dağıdırsan elə bil", "Sənin zəif vücudunun önündə, əyilmək də ucalmaqdır, ay ana!", "Göylər gurlamasın, sellər axmasın, küləklər əsməsin, şimşək çaxmasın, ana körpəsinə süd verən zaman".

Azərbaycan qadınının həyatı bir örnəkdir, nümunədir. Ötən əsrdə baş verən İkinci dünya müharibəsi zamanı oğullarını cəbhəyə yola salan analar vüqarla, mərdliklə o ağır günlərə sinə gərdilər. Özləri ac, əyni yalın olsalar da, gecələr çıraq işığına yun corablar, isti paltarlar toxuyaraq ön cəbhəyə göndərdilər. Bu davada ərlərini, oğullarını itirdilər. Amma vüqarlı, namuslu, şücaətli oldular. Xalq şairi Süleyman Rüstəm "Ana və poçtalyon" adlı şeirində gözləri yollarda qalan, oğul dərdi ilə saralıb-solan anaların işıqlı obrazını yaratdı: "Dörd ay vardı ananın gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdu, oğul dərdiydi dərdi". Bu şeirin ahəngindəki ana məhəbbəti, vətən eşqi, oğul dərdi çox dərin və təsiredici verilib. Təəssüf ki, əsrin sonlarında analarımız yeni bir bəlanın ağrılarına tuş oldu! Qaçqına, köçkünə, didərginə və nəhayət, şəhid anasına, bacısına çevrildilər! Özü də şəhid oldu! Fikrət Qoca yazıb: "Əcəl başlayar biçinə, torpaq ağlar köçünə, göz yaşı axar içinə, namərdə gülər analar". Dünyanın ən gözəl sözünə, təltifinə, mükafatına layiq olan Azərbaycan analarının bu dərdi poeziyamızda ağır bir kədərlə dilə gətirilir.

Orda bir evimiz bizlərə həsrət,
Yurddan didərginik, qonağıq, - dedin.
Yönümüz dağlara, düzlərə həsrət,
Getməsək ölərik, qınağıq, - dedin.

Oğullara üz tutan anaların dilindəki harayda da vətən dərdi dil açırdı: "Apar məni torpağıma, ay oğul, qaytar məni torpağıma, ay oğul". Bir haqlı fikir də var ki, şəhid anasının kədəri, qəmi özü də şəhiddir dərdlər içində. Çünki şəhid oğulların anaları şəhid dərdi yaşadır. Belə analara bir təsəlli də vermək olmur.
Analar haqqında yüzlərlə mahnı var. Klassik xanəndələrimizdən tutmuş müasir ifaçılarımıza qədər hər kəs öz repertuarında ana mövzusuna xüsusi yer verib. Vaxtilə Zeynəb Xanlarova böyük məhəbbətlə Ənvər Əlibəylinin sözlərinə yazılmış "Anama" mahnısını özünəməxsus məharətlə ifa edərək sevdirə bilib. "Anacan, mən sənə çox borcluyam, çox" misrası ilə başlanan bu mahnı 40 ildən artıqdır ki, səslənməkdədir. Eləcə də bəstəkar Cahangir Cahangirovun İslam Səfərlinin sözlərinə yazdığı "Ana" mahnısı unudulmaz Rəşid Behbudovun ifasında elə bir zirvəyə ucaldı ki, bu gün də o nəğməyə həyəcansız qulaq asmaq mümkün deyil:

Gözümün nuru, canım ana,
Böyütdün sən məni yana-yana.
Odlusan gün kimi, bu qaynar həyat kimi,
Borcluyam mən sənə, sənə bir övlad kimi,
Əziz ana!

Bütün arzu-kamı qəlbimizdə qərar tutmuş, qədrini el, ətrini gül bilən analarımızın saçının ağına, qarasına, könlünün o həzin laylasına qurbanıq. Ona görə ki, onun südü təmiz, diləyi müqəddəsdir. Mikayıl Müşfiqin "Ana" şeiri də nəğmə libası geyərək elləri dolaşmaqdadır: "Ana dedim, qarşımda bir gözəl səhnə açıldı". Belə bir ifadə də var ki, ananın nəfəsindən çiçək də solmaz. Şair Zeynal Vəfa "Analar" adlı şeirində bu böyük ürəkli müqəddəs varlığın ünvanına göndərdiyi poetik töhfədə üstümüzdə haqqı ömürlük olan, borcunu heç vaxt qaytara bilməyəcəyimiz zərif, lakin qüdrətli xilqət haqqında öz duyğularını belə ifadə edir:

Analar Günəşdən, Aydan qəlbidir,
Silərlər cahandan kədəri, yası.
Dünyanın paytaxtı ana qəlbidir,
Dünyanın ilk himni ana laylası.
Anasız olmasın ömrü heç kəsin,
Günəştək nur səpir eşqi cahana.
Everest zirvəsi qoy inciməsin,
Dünyada ən uca zirvədir ana!


Flora XƏLİLZADƏ

Azərbaycan.- 2012.- 8 mart.- S. 7.
/ SevgiDOLU.Biz
Reyting:
  
Siz saytda qeydiyyatdan keçməmisiniz. Biz məsləhət görürük ki,qeydiyyatdan keçəsiz və sayta öz adınızla daxil olasınız.
Şərhlər (7516)
cialis 11 oktyabr 2017 14:55
Black of bites pluses inability same ahead to (PI): for buy http://cialishgcanada.com/ , germany also.
Sitat          1
generic 23 noyabr 2017 13:21
What is http://viagraferx.com/ , for women - and does it even exist?
Sitat          2
women 25 noyabr 2017 04:52
Display # Buy http://viagraferx.com/ , Online For Full Customer Satisfaction - Instant U.
Sitat          3
James 25 noyabr 2017 04:53
Thanks for any other informative web site. Where else may just I get that kind of information written in such an ideal way? I have a mission that I am just now operating on, and I have been on the look out for such information.
Sitat          4
20 13 dekabr 2017 17:54
Vitamin a up way lilly http://cialisuyb.com/ , for this shampoo.
Sitat          5
cialis_colombia 14 dekabr 2017 17:05
Languages http://cialisuyb.com/ , Daily Use Cheap receive a rejection code for your .
Sitat          6
James 14 dekabr 2017 17:06
Awesome article post.Thanks Again. Much obliged.
Sitat          7
GustavoTrado 6 mart 2018 02:33
buy cialis generic cialis generic cialis <a href=http://kjcialishuef.us/#4295>cialis coupon</a>
Sitat          8
TerrySip 10 mart 2018 19:57
viagra without a doctor prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2285>viagra without a doctor prescription</a>
Sitat          9
Thomassok 17 mart 2018 02:02
buy generic Viagra buy generic viagra Viagra generic <a href=http://viagra-generics.us/#2589>generic viagra</a>
Sitat          10
RobertViaky 17 mart 2018 03:23
viagra without doctor viagra without prescription viagra without doctor <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7700>viagra without a doctor prescription</a>
Sitat          11
Frarcekig 14 aprel 2018 01:37
cialis y pastilla cialis just try buy cialis brand name cialis vs generic
<a href="http://mayavanrosendaal.com/">Cialis Without A Doctor's Prescription</a> link for you cialis one a day
<a href="http://mayavanrosendaal.com">Buy Cialis Without A Doctor's Prescription</a> link for you us made cialis check this out
Sitat          12
Brcekig 16 aprel 2018 03:20
buy cialis online cheapest fast cialis online
<a href="http://kaivanrosendaal.com">Buy Cheap Cialis in usa</a> no prescription cialis cheap cialis italia gratis
Sitat          13
Hrafdcekig 19 aprel 2018 02:10
acquisto cialis con paypal buy safe cialis cialis mexicana <a href=http://jvrimages.com/#when+will+generic+cialis+be+available>cilas</a&
gt; click here buy cialis in us generic cialis cheap kamagra get cialis las vegas
cialis side effects dangers el cialis sirve para durar ma sex mit cialis cialis levitra finecialis
http://jvrimages.com/#cialis+for+bph side effects of cialis for men cialis comprar barato generic cialis 30
Sitat          14
MarvinBer 19 aprel 2018 18:22
http://cialisvvr.com - cialis for bph
discount cialis
<a href="http://cialisvvr.com">cialis coupon</a>
http://viagravvr.com - viagra on line
viagra uk
<a href="http://viagravvr.com">herbal viagra</a>
http://cialiskkk.com - cialis alternative
cialis tablets for sale
<a href="http://cialiskkk.com">cialis 5mg</a>
http://viagrakkk.com - how does viagra work
viagra pills
<a href="http://viagrakkk.com">herbal viagra</a>
Sitat          15
Chrisinjus 20 aprel 2018 17:39
http://cialisvvr.com - generic cialis
buy generic cialis
<a href="http://cialisvvr.com">cialis 5 mg</a>
http://viagravvr.com - viagra effects
female viagra
<a href="http://viagravvr.com">viagra for women</a>
http://cialiskkk.com - low cost cialis 20mg
cialis tablets australia
<a href="http://cialiskkk.com">cialis 20 mg best price</a>
http://viagrakkk.com - viagra nebenwirkungen
buy viagra
<a href="http://viagrakkk.com">buy viagra online</a>

http://cialisvvr.com - generic cialis
cialis dosage recommendations
<a href="http://cialisvvr.com">side effects of cialis</a>
http://viagravvr.com - viagra for sale
what is viagra
<a href="http://viagravvr.com">viagra receptfritt</a>
http://cialiskkk.com - cialis sans ordonnance
interactions for cialis
<a href="http://cialiskkk.com">cialis vs viagra</a>
http://viagrakkk.com - viagra ohne rezept auf rechnung
what is viagra
<a href="http://viagrakkk.com">viagra coupons</a>
http://www.thecorrectemplate.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrarpr.co
m

http://cialisvvr.com - cialis kaufen
cialis side effects dangers
<a href="http://cialisvvr.com">cialis purchasing</a>
http://viagravvr.com - 100 mg viagra lowest price
online viagra
<a href="http://viagravvr.com">free viagra</a>
http://cialiskkk.com - cialis pills
cialis coupon
<a href="http://cialiskkk.com">cialis lowest price</a>
http://viagrakkk.com - free viagra
viagra for men
<a href="http://viagrakkk.com">viagra tablet</a>
http://orangetrash.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrarpr.com
Sitat          16
BrianMuh 20 aprel 2018 19:01
http://levitrarrr.com - online levitra
levitra vs viagra vs cialis
<a href="http://levitrarrr.com">levitra 10 mg</a>
http://viagrarrr.com - cialis vs viagra
how long does viagra last
<a href="http://viagrarrr.com">viagra generic</a>
http://cialisrrr.com - viagra or cialis
cialis daily
<a href="http://cialisrrr.com">cialis purchasing</a>
http://viagrarpr.com - how long does viagra last
viagra natural
<a href="http://viagrarpr.com">viagra ohne rezept auf rechnung</a>
http://dottie-herman.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=buyccialis.com
Sitat          17
Johnnyescap 20 aprel 2018 19:03
http://viagrannn.com - generic viagra
womens viagra
<a href="http://viagrannn.com">how to buy viagra</a>
http://cialisnnn.com - cialis patent expiration 2017
cialis coupon walmart
<a href="http://cialisnnn.com">cialis online</a>
http://cialiskkk.com - cialis tadalafil
cialis generico in farmacia
<a href="http://cialiskkk.com">cialis tablets australia</a>
http://viagrarpr.com - pfizer viagra
viagra for women
<a href="http://viagrarpr.com">discount viagra</a>
http://ciqva.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=buyvviagra.com
Sitat          18
Richardomisk 20 aprel 2018 19:05
http://cialisvvr.com - cialis reviews
interactions for cialis
<a href="http://cialisvvr.com">side effects for cialis</a>
http://viagravvr.com - viagra uk
viagra reviews
<a href="http://viagravvr.com">does viagra work</a>
http://cialiskkk.com - how does cialis work
free cialis
<a href="http://cialiskkk.com">cialis 30 day sample</a>
http://viagrakkk.com - buy viagra
viagra effects
<a href="http://viagrakkk.com">viagra reviews</a>
http://desertqueen.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrarpr.com
Sitat          19
Chungvibre 22 aprel 2018 02:06
http://cialis19.com - cialis
cialis
<a href="http://cialis19.com">cialis</a>
http://viagra19.com - viagra
viagra
<a href="http://viagra19.com">viagra</a>
http://cialisvvr.com - cialis dosage recommendations
cialis great britain
<a href="http://cialisvvr.com">cialis reviews</a>
http://viagravvr.com - what does viagra do
generic viagra available
<a href="http://viagravvr.com">viagra australia</a>
http://redirect.wooptydoo.com/?r=http://viagrarpr.com
Sitat          20
Peterfah 22 aprel 2018 03:34
http://levitrarrr.com - levitra reviews
levitra reviews
<a href="http://levitrarrr.com">levitra without a doctor prescription</a>
http://viagrarrr.com - viagra bez recepty
viagra generic availability
<a href="http://viagrarrr.com">viagra</a>
http://cialisrrr.com - cialis tablets australia
cialis free trial
<a href="http://cialisrrr.com">cialis generic</a>
http://viagrarpr.com - 100 mg viagra lowest price
viagra reviews
<a href="http://viagrarpr.com">viagra substitute</a>
http://cvblues.org/venueinfo.asp?venue=bob+hope+(fox)+theatre&address=&phone=209
-337-hope&city=stockton&vurl=buyccialis.com
Sitat          21
StevenSof 22 aprel 2018 03:37
http://viagra19.com - buy viagra
buy viagra
<a href="http://viagra19.com">buy viagra</a>
http://cialis19.com - buy cialis
buy cialis
<a href="http://cialis19.com">buy cialis</a>
http://cialiskkk.com - cialis online
buy cialis online
<a href="http://cialiskkk.com">cialis coupon</a>
http://viagrarpr.com - viagra rezeptfrei цsterreich
viagra for sale
<a href="http://viagrarpr.com">viagra official site</a>
https://sierravistachildandfamily.asureforce.net/redirect.aspx?redirecturl=http:
//buyvviagra.com
Sitat          22
Jerrytwemn 22 aprel 2018 17:10
http://cialis19.com - cialis
cialis
<a href="http://cialis19.com">cialis</a>
http://viagra19.com - viagra
viagra
<a href="http://viagra19.com">viagra</a>
http://cialisvvr.com - cialis generico
cialis coupons
<a href="http://cialisvvr.com">cialis 20 mg best price</a>
http://viagra19.com - buy viagra
buy viagra
<a href="http://viagra19.com">buy viagra</a>
http://oceducationfoundation.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrarpr.co
m
Sitat          23
BrettCap 22 aprel 2018 17:33
http://viagra19.com - buy viagra
buy viagra
<a href="http://viagra19.com">buy viagra</a>
http://cialis19.com - buy cialis
buy cialis
<a href="http://cialis19.com">buy cialis</a>
http://cialiskkk.com - cialis generic availability
viagra cialis levitra
<a href="http://cialiskkk.com">cialis patentablauf in deutschland</a>
http://viagra19.com - viagra
viagra
<a href="http://viagra19.com">viagra</a>
http://www.ratemydoctor.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=buyvviagra.com
Sitat          24
Richardreali 24 aprel 2018 19:59
http://cialis19.com - cialis
cialis
<a href="http://cialis19.com">cialis</a>
http://viagrarrr.com - viagra sans ordonnance
viagra 100mg
<a href="http://viagrarrr.com">free viagra</a>
http://viagra19.com - buy viagra
buy viagra
<a href="http://viagra19.com">buy viagra</a>
http://viagrarpr.com - viagra prices
does viagra work
<a href="http://viagrarpr.com">vad kostar viagra</a>
http://www.floorfolks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=buyccialis.com
Sitat          25
LorenMib 24 aprel 2018 20:00
http://cialis19.com - cialis
cialis
<a href="http://cialis19.com">cialis</a>
http://viagra19.com - viagra
viagra
<a href="http://viagra19.com">viagra</a>
http://cialisvvr.com - cialis for sale
cialis free trial
<a href="http://cialisvvr.com">cialis 200 dollar savings card</a>
http://viagra19.com - buy viagra
buy viagra
<a href="http://viagra19.com">buy viagra</a>
http://www.flanakin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrarpr.com
Sitat          26
DavidThown 25 aprel 2018 01:00
http://cialis19.com - how long does it take cialis to start working
is there a generic cialis
<a href="http://cialis19.com">what does cialis treat</a>
http://viagra19.com - viagra
viagra
<a href="http://viagra19.com">viagra</a>
http://cialisvvr.com - discount cialis
cialis generika in deutschland kaufen
<a href="http://cialisvvr.com">cialis alternative</a>
http://viagra19.com - buy viagra
buy viagra
<a href="http://viagra19.com">buy viagra</a>
Sitat          27
Rodolfodix 25 aprel 2018 15:48
http://viagra19.com - buy viagra
buy viagra
<a href="http://viagra19.com">buy viagra</a>
http://cialis19.com - buy cialis
buy cialis
<a href="http://cialis19.com">buy cialis</a>
http://cialiskkk.com - buy cialis online
cialis coupons printable
<a href="http://cialiskkk.com">cialis cost</a>
http://viagra19.com - viagra
viagra
<a href="http://viagra19.com">viagra</a>
Sitat          28
Normanfam 26 aprel 2018 20:50
http://viagra19.com - buy viagra
buy viagra
<a href="http://viagra19.com">buy viagra</a>
http://cialis19.com - buy cialis
buy cialis
<a href="http://cialis19.com">buy cialis</a>
http://cialiskkk.com - cialis tablets australia
cialis 30 day sample
<a href="http://cialiskkk.com">cialis bula</a>
http://viagra19.com - viagra
viagra
<a href="http://viagra19.com">viagra</a>
http://sfmission.com/rss/feed2js.php?src=http://cialis24h.us
Sitat          29
GarrettZex 26 aprel 2018 20:57
http://cialis19.com - cialis
cialis
<a href="http://cialis19.com">cialis</a>
http://viagra19.com - viagra
viagra
<a href="http://viagra19.com">viagra</a>
http://cialisvvr.com - side effects of cialis
cialis tablets for sale
<a href="http://cialisvvr.com">cialis tablets for sale</a>
http://viagra19.com - buy viagra
buy viagra
<a href="http://viagra19.com">buy viagra</a>
http://overyourshoulder.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sildenafil365.org
Sitat          30
Şərh yazın
Adınız: *
e-mail: *
Mətni daxil edin:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Rəngin seçimi | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoylerin yerləşdirməsi
Şifrə: Təhlükəsizlik kodunun təsviri üçün bu şəkildəki kodu daxil edin
yenilə, əgər kod görünmürsə
Şifrəni daxil edin: