Nasıl avukat olurum?

kayseri avukat

kayseri avukat

Nasıl avukat olurum?

Nasıl avukat olurum sorusuna cevap vermeden önce avukat nedir ve ne iş yapar bunu öğrenmek ve bilmek gerekir. Avukat, adalet önünde gerçek veya tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk işlerinde yol gösterici olan kişidir. Avukat kelimesi Latince kökenli bir kelimedir. Avukat savunucu anlamına da gelmektedir. Avukatlık mesleği, hukuk fakültelerinde 4 yıllık öğrenim görmüş, avukatlık stajını tamamlamış ve yasaların istediği şartları taşıyan kimseler tarafından ifa edilmektedir.

Yasanın 1136 numaralı kanunundaki tanımıyla “kamu hizmeti ve serbest meslek” şeklinde tanımlanan avukatlık mesleği, en temel anlamıyla hukuki sorunlar ve uyuşmazlıkların yasalara uygun bir şekilde çözümlenmesini sağlayan kişileri temsil eder. 

Avukatların belirli mesleki yükümlülükleri vardır. Bunlar bazıları; Davaların takip işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Hukuki görüşlerini bildirmek. Bağlı olduğu kurumun menfaatlerini korumak. Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri yerine getirmek. Sözleşme  taslaklarını, kurum ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri incelemek. Hukuki süreçlere ilişkin bütün iş ve işlemleri yürütmek. 

Ülkemizde avukatlık mesleğini yapmak isteyen kişilerin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Daha sonra bu kişilerden hukuk fakültesi lisans mezunu olmaları istenir. Ve aynı zamanda da avukatlık stajını tamamlamış olması gerekir ve staj bitirme belgesini almış olma şartı vardır.

Avukatlık mesleğinin çeşitleri de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; boşanma avukatı, ceza avukatı, borç-alacak avukatı, tazminat avukatı, miras avukatı, işçi işveren avukatı, sigorta avukatı, bilişim avukatı ve bunlar gibi çeşitleri vardır. Ceza avukatı olarak tavsiye edeceğimiz yegane avukatlık bürolarından biri adresidir.

Avukatlık mesleğine kabul edilmeyen durumlarda vardır. Bunlardan bazıları; bilerek, isteyerek yani kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezası almış olmak ya da devletin güvenliğine karşı suç işlemek, ülkenin anayasal düzenine ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlemek, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçlardan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giyenler bu mesleğe kabul edilmemektedir.

Ceza avukatı olmak isteyenler veya kayseri avukat ihtiyacı olanlar mutlaka adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirler.

kayseri avukat